Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Kdo uvěří a přijme křest, bude spasen; kdo však neuvěří, bude odsouzen. Marek 16,16›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Marek 16


Lukáš, Kapitola 1

Lukáš 1

Komentáře k verši :

Kdo uvěří a přijme křest, bude spasen; kdo však neuvěří, bude odsouzen. Marek 16,16

Počet veršů v Bibli je 31 167.