Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
A řekl jim: "Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření. Marek 16,15›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Marek 16


Lukáš, Kapitola 1

Lukáš 1

Komentáře k verši :

A řekl jim: "Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření. Marek 16,15

Počet veršů v Bibli je 31 167.