Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Ale když vzhlédly, viděly, že kámen je odvalen; a byl velmi veliký. Marek 16,4›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Lukáš 1


Lukáš, Kapitola 1
Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je 2901074591/2010.
Komentáře k verši :

Ale když vzhlédly, viděly, že kámen je odvalen; a byl velmi veliký. Marek 16,4

Počet veršů v Bibli je 31 167.