Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Říkaly si mezi sebou: "Kdo nám odvalí kámen od vchodu do hrobu?" Marek 16,3›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Marek 16


Marek, Kapitola 16

Lukáš 1


Lukáš, Kapitola 1
Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je 2901074591/2010.
Komentáře k verši :

Říkaly si mezi sebou: "Kdo nám odvalí kámen od vchodu do hrobu?" Marek 16,3

Počet veršů v Bibli je 31 167.