Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Brzy ráno prvního dne po sobotě, sotva vyšlo slunce, šly k hrobu. Marek 16,2›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Marek 16


Marek, Kapitola 16

Lukáš 1


Lukáš, Kapitola 1

Komentáře k verši :

Brzy ráno prvního dne po sobotě, sotva vyšlo slunce, šly k hrobu. Marek 16,2

Počet veršů v Bibli je 31 167.