Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Marie z Magdaly a Marie, matka Josefova, se dívaly, kam byl uložen. Marek 15,47›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Marek 16


Marek, Kapitola 16

Lukáš 1


Lukáš, Kapitola 1

Komentáře k verši :

Marie z Magdaly a Marie, matka Josefova, se dívaly, kam byl uložen. Marek 15,47

Počet veršů v Bibli je 31 167.