Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Když to uslyšeli, říkali někteří z těch, kdo stáli okolo: "Hle, volá Eliáše." Marek 15,35›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Marek 15

Marek 16


Marek, Kapitola 16




Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je 2901074591/2010.




Komentáře k verši :

Když to uslyšeli, říkali někteří z těch, kdo stáli okolo: "Hle, volá Eliáše." Marek 15,35





Počet veršů v Bibli je 31 167.