Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Ale v těch dnech po onom soužení zatmí se slunce, a měsíc ztratí svou záři, Marek 13,24›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Marek 14


Marek, Kapitola 14

Komentáře k verši :

Ale v těch dnech po onom soužení zatmí se slunce, a měsíc ztratí svou záři, Marek 13,24

Počet veršů v Bibli je 31 167.