Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Vy však se mějte na pozoru! Všecko jsem vám řekl předem. Marek 13,23›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Marek 14


Marek, Kapitola 14

Komentáře k verši :

Vy však se mějte na pozoru! Všecko jsem vám řekl předem. Marek 13,23

Počet veršů v Bibli je 31 167.