Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
A tehdy, řekne-li vám někdo: `Hle, tu je Mesiáš, hle tam´, nevěřte! Marek 13,21›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Marek 14


Marek, Kapitola 14

Komentáře k verši :

A tehdy, řekne-li vám někdo: `Hle, tu je Mesiáš, hle tam´, nevěřte! Marek 13,21

Počet veršů v Bibli je 31 167.