Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Budou vás všichni nenávidět pro mé jméno; ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen. Marek 13,13›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Marek 14


Marek, Kapitola 14
Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je 2901074591/2010.
Komentáře k verši :

Budou vás všichni nenávidět pro mé jméno; ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen. Marek 13,13

Počet veršů v Bibli je 31 167.