Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Vydá na smrt bratr bratra a otec dítě, povstanou děti proti rodičům a připraví je o život. Marek 13,12›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Komentáře k verši :

Vydá na smrt bratr bratra a otec dítě, povstanou děti proti rodičům a připraví je o život. Marek 13,12

Počet veršů v Bibli je 31 167.