Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Mnozí přijdou v mém jménu a budou říkat: `Já jsem to´ a svedou mnohé. Marek 13,6›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Marek 13

Komentáře k verši :

Mnozí přijdou v mém jménu a budou říkat: `Já jsem to´ a svedou mnohé. Marek 13,6

Počet veršů v Bibli je 31 167.