Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Vyjídají domy vdov a dlouho se naoko modlí. Ty postihne tím přísnější soud." Marek 12,40›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Marek 12


Marek, Kapitola 13

Marek 13

Komentáře k verši :

Vyjídají domy vdov a dlouho se naoko modlí. Ty postihne tím přísnější soud." Marek 12,40

Počet veršů v Bibli je 31 167.