Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
o přední sedadla v synagógách a přední místa na hostinách. Marek 12,39›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Marek 12


Marek, Kapitola 13

Marek 13

Komentáře k verši :

o přední sedadla v synagógách a přední místa na hostinách. Marek 12,39

Počet veršů v Bibli je 31 167.