Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Ježíš jim řekl: "Mýlíte se, neznáte Písmo ani moc Boží! Marek 12,24›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Marek 12

Marek 13


Marek, Kapitola 13

Komentáře k verši :

Ježíš jim řekl: "Mýlíte se, neznáte Písmo ani moc Boží! Marek 12,24

Počet veršů v Bibli je 31 167.