Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
A nikdo z těch sedmi nezanechal potomka. Naposledy ze všech zemřela i ta žena. Marek 12,22›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Marek 12

Marek 13


Marek, Kapitola 13

Komentáře k verši :

A nikdo z těch sedmi nezanechal potomka. Naposledy ze všech zemřela i ta žena. Marek 12,22

Počet veršů v Bibli je 31 167.