Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
On však prohlédl jejich úskok a řekl jim: "Co mě pokoušíte? Ukažte mi denár!" Marek 12,15›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Marek 12

Marek 12

Komentáře k verši :

On však prohlédl jejich úskok a řekl jim: "Co mě pokoušíte? Ukažte mi denár!" Marek 12,15

Počet veršů v Bibli je 31 167.