Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Opět k nim poslal jiného služebníka. Toho zpolíčkovali a zneuctili. Marek 12,4›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Marek 12

Marek 12

Komentáře k verši :

Opět k nim poslal jiného služebníka. Toho zpolíčkovali a zneuctili. Marek 12,4

Počet veršů v Bibli je 31 167.