Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Ale oni ho chytili, zbili a poslali zpět s prázdnou. Marek 12,3›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Marek 12


Marek, Kapitola 12

Marek 12

Komentáře k verši :

Ale oni ho chytili, zbili a poslali zpět s prázdnou. Marek 12,3

Počet veršů v Bibli je 31 167.