Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
V stanovený čas poslal k vinařům služebníka, aby od nich vybral podíl z výnosu vinice. Marek 12,2›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Marek 12


Marek, Kapitola 12

Marek 12
Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je 2901074591/2010.
Komentáře k verši :

V stanovený čas poslal k vinařům služebníka, aby od nich vybral podíl z výnosu vinice. Marek 12,2

Počet veršů v Bibli je 31 167.