Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
nedovoloval ani to, aby někdo s čímkoliv procházel nádvořím. Marek 11,16›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Marek 11

Marek 12


Marek, Kapitola 12

Komentáře k verši :

nedovoloval ani to, aby někdo s čímkoliv procházel nádvořím. Marek 11,16

Počet veršů v Bibli je 31 167.