Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
A ti, kdo šli před ním i za ním, volali: "Hosanna! Marek 11,9›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Marek 11

Marek 12


Marek, Kapitola 12

Komentáře k verši :

A ti, kdo šli před ním i za ním, volali: "Hosanna! Marek 11,9

Počet veršů v Bibli je 31 167.