Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Vyšli a na rozcestí nalezli oslátko přivázané venku u dveří. Když je odvazovali, Marek 11,4›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Marek 11

Marek 11

Komentáře k verši :

Vyšli a na rozcestí nalezli oslátko přivázané venku u dveří. Když je odvazovali, Marek 11,4

Počet veršů v Bibli je 31 167.