Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
a kdo chce být mezi vámi první, buď otrokem všech. Marek 10,44›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Marek 10


Marek, Kapitola 11

Marek 11

Komentáře k verši :

a kdo chce být mezi vámi první, buď otrokem všech. Marek 10,44

Počet veršů v Bibli je 31 167.