Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Ale udělovat místa po mé pravici či levici není má věc; ta místa patří těm, jimž jsou připravena." Marek 10,40›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Marek 10

Marek 11


Marek, Kapitola 11

Komentáře k verši :

Ale udělovat místa po mé pravici či levici není má věc; ta místa patří těm, jimž jsou připravena." Marek 10,40

Počet veršů v Bibli je 31 167.