Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Tu se Petr ozval: "Hle, my jsme opustili všecko a šli jsme za tebou." Marek 10,28›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Marek 10

Marek 11


Marek, Kapitola 11

Komentáře k verši :

Tu se Petr ozval: "Hle, my jsme opustili všecko a šli jsme za tebou." Marek 10,28

Počet veršů v Bibli je 31 167.