Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
On po těch slovech svěsil hlavu a smuten odešel, neboť měl mnoho majetku. Marek 10,22›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Marek 10

Marek 10

Komentáře k verši :

On po těch slovech svěsil hlavu a smuten odešel, neboť měl mnoho majetku. Marek 10,22

Počet veršů v Bibli je 31 167.