Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
On mu na to řekl: "Mistře, to všechno jsem dodržoval od svého mládí." Marek 10,20›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Marek 10

Marek 10

Komentáře k verši :

On mu na to řekl: "Mistře, to všechno jsem dodržoval od svého mládí." Marek 10,20

Počet veršů v Bibli je 31 167.