Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
a budou ti dva jedno tělo´; takže již nejsou dva, ale jeden. Marek 10,8›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Marek 10

Komentáře k verši :

a budou ti dva jedno tělo´; takže již nejsou dva, ale jeden. Marek 10,8

Počet veršů v Bibli je 31 167.