Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
proto opustí muž svého otce i matku a připojí se ke své manželce, Marek 10,7›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Marek 10

Komentáře k verši :

proto opustí muž svého otce i matku a připojí se ke své manželce, Marek 10,7

Počet veršů v Bibli je 31 167.