Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Každý bude solen ohněm. Marek 9,49›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Marek 10

Komentáře k verši :

Každý bude solen ohněm. Marek 9,49

Počet veršů v Bibli je 31 167.