Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Řekli mu: "Za Jana Křtitele, jiní za Eliáše a někteří za jednoho z proroků." Marek 8,28›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Marek 8


Marek, Kapitola 9

Marek 9

Komentáře k verši :

Řekli mu: "Za Jana Křtitele, jiní za Eliáše a někteří za jednoho z proroků." Marek 8,28

Počet veršů v Bibli je 31 167.