Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Oči máte, a nevidíte, uši máte, a neslyšíte! Nepamatujete se, Marek 8,18›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Marek 9


Marek, Kapitola 9
Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je číslo účtu : 670100-2206627238/6210.
Komentáře k verši :

Oči máte, a nevidíte, uši máte, a neslyšíte! Nepamatujete se, Marek 8,18

Počet veršů v Bibli je 31 167.