Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
I začali mezi sebou rozmlouvat, že nemají chleba. Marek 8,16›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Marek 9


Marek, Kapitola 9





Komentáře k verši :

I začali mezi sebou rozmlouvat, že nemají chleba. Marek 8,16





Počet veršů v Bibli je 31 167.