Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Zapomněli si vzít s sebou chleby; na lodi měli jen jeden chléb. Marek 8,14›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Marek 9


Marek, Kapitola 9

Komentáře k verši :

Zapomněli si vzít s sebou chleby; na lodi měli jen jeden chléb. Marek 8,14

Počet veršů v Bibli je 31 167.