Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
I přišli farizeové a začali se s ním přít; žádali na něm znamení z nebe a tak ho pokoušeli. Marek 8,11›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Marek 8

Komentáře k verši :

I přišli farizeové a začali se s ním přít; žádali na něm znamení z nebe a tak ho pokoušeli. Marek 8,11

Počet veršů v Bibli je 31 167.