Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Hned na to vstoupil se svými učedníky na loď a plul do končin dalmanutských. Marek 8,10›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Marek 8

Komentáře k verši :

Hned na to vstoupil se svými učedníky na loď a plul do končin dalmanutských. Marek 8,10

Počet veršů v Bibli je 31 167.