Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Když je pošlu domů hladové, zemdlí na cestě; vždyť někteří z nich jsou zdaleka." Marek 8,3›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Komentáře k verši :

Když je pošlu domů hladové, zemdlí na cestě; vždyť někteří z nich jsou zdaleka." Marek 8,3

Počet veršů v Bibli je 31 167.