Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Nadmíru se divili a říkali: "Dobře všecko učinil. I hluchým dává sluch a němým řeč." Marek 7,37›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Komentáře k verši :

Nadmíru se divili a říkali: "Dobře všecko učinil. I hluchým dává sluch a němým řeč." Marek 7,37

Počet veršů v Bibli je 31 167.