Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Odpověděla mu: "Ovšem, pane, jenže i psi se pod stolem živí z drobtů po dětech." Marek 7,28›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je 2901074591/2010.
Komentáře k verši :

Odpověděla mu: "Ovšem, pane, jenže i psi se pod stolem živí z drobtů po dětech." Marek 7,28

Počet veršů v Bibli je 31 167.