Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Když znovu svolal zástup, řekl jim: "Slyšte mě všichni a rozumějte: Marek 7,14›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Komentáře k verši :

Když znovu svolal zástup, řekl jim: "Slyšte mě všichni a rozumějte: Marek 7,14

Počet veršů v Bibli je 31 167.