Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
marná je zbožnost, kterou mne ctí, učíce naukám, jež jsou jen příkazy lidskými.´ Marek 7,7›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Marek 7

Komentáře k verši :

marná je zbožnost, kterou mne ctí, učíce naukám, jež jsou jen příkazy lidskými.´ Marek 7,7

Počet veršů v Bibli je 31 167.