Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Uviděli některé z jeho učedníků, jak jedí znesvěcujícíma, to jest neomytýma rukama. Marek 7,2›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Marek 7


Marek, Kapitola 7
Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je 2901074591/2010.
Komentáře k verši :

Uviděli některé z jeho učedníků, jak jedí znesvěcujícíma, to jest neomytýma rukama. Marek 7,2

Počet veršů v Bibli je 31 167.