Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Vstoupil k nim na loď a vítr se utišil. I byli celí ohromení úžasem. Marek 6,51›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Marek 6


Marek, Kapitola 7
Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je 2901074591/2010.
Komentáře k verši :

Vstoupil k nim na loď a vítr se utišil. I byli celí ohromení úžasem. Marek 6,51

Počet veršů v Bibli je 31 167.