Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Je jako hořčičné zrno: Když je zaseto do země, je menší, než všecka semena na zemi; Marek 4,31›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je 2901074591/2010.
Komentáře k verši :

Je jako hořčičné zrno: Když je zaseto do země, je menší, než všecka semena na zemi; Marek 4,31

Počet veršů v Bibli je 31 167.