Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
ať spí či bdí, v noci i ve dne, semeno vzchází a roste, on ani neví jak. Marek 4,27›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Komentáře k verši :

ať spí či bdí, v noci i ve dne, semeno vzchází a roste, on ani neví jak. Marek 4,27

Počet veršů v Bibli je 31 167.