Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Ale když vyšlo slunce, spálilo je; a protože nemělo kořen, uschlo. Marek 4,6›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Marek 4

Komentáře k verši :

Ale když vyšlo slunce, spálilo je; a protože nemělo kořen, uschlo. Marek 4,6

Počet veršů v Bibli je 31 167.