Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
"Slyšte! Vyšel rozsévač rozsívat. Marek 4,3›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Komentáře k verši :

"Slyšte! Vyšel rozsévač rozsívat. Marek 4,3

Počet veršů v Bibli je 31 167.