Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
A povstane-li satan sám proti sobě a je rozdvojen, nemůže obstát a je s ním konec. Marek 3,26›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Komentáře k verši :

A povstane-li satan sám proti sobě a je rozdvojen, nemůže obstát a je s ním konec. Marek 3,26

Počet veršů v Bibli je 31 167.